Bewoners

Zuid Afrika heeft ongeveer 41 miljoen inwoners met verschillende bevolkingsgroepen, die onderverdelen zijn in:

Bewoners Zoeloes

In de Oost-Kaap, was de grootste stam altijd de Xhosa. De Xhosa is een volk dat uit allerlei kleine groepen bestaat. In de 19de eeuw leverden ze de langste en bitterste strijd tegen de Engelse invasie in hun gebied. Sommigen van hen, zoals Tiyo Soga, waren zo slim om de Engelsen niet met wapens te verslaan, maar door in de Verenigde Staten en Engeland naar school te gaan en als ze terug kwamen voor hun volk in opstand te komen. Doordat ze meer studeerden kwamen in de Xhosa-stam veel bekende ANC-leiders voor, onder wie Nelson Mandela. De meeste bewoners wonen in en om de grote steden o.a. in de hoofdstad Pretoria.

Bewoners Zoeloes