Het Aner monument

Het monument is opgericht op 25 juni 1955. Dat jaar kwamen in Markelo de mensen uit Noord- en Oost-Nederland, uit de Graafschap Bentheim (Duitsland) en uit het land van Eems en Vechte die met de strijd te maken hadden (door hun voorouders waarschijnlijk) bij elkaar. Tijdens die bijeenkomst kwam de Slag bij Ane ter sprake en het idee om ter herdenking van die slag een monument op te richten. Een monument voor de slag bij Ane.
Er werd een comité 'Ien Neder-Saksen' opgericht dat ervoor moest zorgen dat er ook werkelijk een monument zou komen. Monument in Ane
Het duurde 12 jaar voor er een monument kon worden neergezet. De gemeente lag af en toe dwars. Het was moeilijk om aan voldoende geld te komen en er waren tegenstanders van het monument die probeerden de plaatsing tegen te houden. In artikelen in diverse kranten namen ze stelling (de plaatsing van het monument was een gevaar voor onze nationale eenheid zeiden ze, maar argumenten hadden ze niet) tegen de plannen. Het werk van het comité werd een 'macaber schimmenspel' genoemd,
Het lukte het toch het monument in Ane te krijgen. Op 28 juli 1967 werd het herdenkingsteken officieel onthuld. Zo'n 400 ŕ 500 personen waren bij de plechtigheid aanwezig. Op een grote boerenwagen werden de speeches gehouden en vanaf dezelfde plek las de Drentse dichter Roel Reijntjes zijn "Ballada over de Slag bij Ane" voor. Vanaf dat moment worden elk jaar door de opvolger van het comité 'Ien Neder-Saksen, de Vereniging Herdenking Slag bij Ane, tijdens de jaarlijkse herdenking in juli bloemen in de Sallandse kleuren rood en wit bij het monument gelegd.