Klooster Beate Maria in Campis

Als boetedoenig voor de slag bij Ane wordt er tussen Ane en Coevorden in 1246 een klooster gebouwd. Beate Maria in Campis. Dit klooster heeft er niet lang gestaan. Al snel werd er bij bisschop Hendrik van Utrecht geklaagd over de slechte staat van het klooster, over de weinige en onvruchtbare landerijen en over de vele overstromingen. De kloosterlingen zagen zo geen kans om zich in stand te houden en ze vragen daarom overplaatsing van hun klooster aan. Omdat die overplaatsing erg lang duurt, besluiten de kloosterlingen zich in 1259 ergens anders te vestigen.Door goederenruil tussen graaf Otto van Bentheim en het klooster wordt bij Deurze een stuk grond geruild waar het klooster zich kan vestigen. Uiteindelijk gaan de zusters niet naar Deurze, maar zoeken haar heil wel in de omgeving, ten oosten van Rolde. De zusters verhuisden in 1260 of 1261 naar de plaats genoemd (H)assen in de parochie Rolde, waarmee een eind kwam aan het kloostergebeuren bij Coevorden.
Van het klooster bij Coevorden is nooit iets terug gevonden. Het klooster in Assen is er ook niet meer maar een muur van het klooster is terug te vinden in het Drents museum in Assen.