Verraad in Hardenberg

Later voert Wilbrand van Oldenburg een leger aan naar het noorden, maar ook ditmaal tevergeefs. De bisschop biedt vervolgens Rudolf van Koevorden een vrijgeleide aan, zodat hij in Hardenberg aan de onderhandelingstafel kan verschijnen. Ook dan blijkt dat de nieuwe bisschop niet te vertrouwen is en dat een gegeven woord aan opstandelingen niet telt. Als heer Rudolf van Koevorden in Hardenberg aankomt wordt hij op verraderlijke manier gevangen Wilbrand van Oldenburg

genomen, geradbraakt en als afschrikwekkend voorbeeld opgespiest tentoongesteld aan het volk. De bisschop zegt dit niet te willen, maar dat is waarschijnlijk alleen bedoeld om zijn naam iets te zuiveren. In Drenthe zal vanaf nu het bisschopdom Utrecht alleen nog maar in naam zijn invloed hebben. De Drenten krijgen steun van de heer van Borculo, die met de erfdochter van Koevorden trouwt. Later zou deze ook burggraaf worden en door bisschop Otto III van Holland worden erkend. Ook Graaf Gehard IV krijgt door het vermoorden van Rudolf van Koevorden spijt van zijn trouwbreuk en dreigt met oorlog tegen de bisschop.
De heren van Koevorden worden zo steeds machtiger en gedragen zich op het laatst als alleenheersers. Pas in 1395 verovert Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht, Koevorden en Drenthe weer en worden de bezittingen weer aan de bisschop overgedragen.