De Aanleiding tot de Slag

Vanaf het midden van de 11e eeuw kregen de bisschoppen van Utrecht het land van Groningen, Drenthe en Overijssel in leen van de Duitse keizer. Vooral de Drenten die van vrijheid hielden waren er niet gelukkig mee dat al hun rechten en vrijheden waren afgepakt door de bisschop.
De kasteelheren van de Drentse stad Coevorden (vazallen van de bisschop) werden steeds meer tegenstander van hun Utrechtse 'baas' en Ook lukt het de bisschop niet om belasting van de Drentse boeren te innen. Ook krijgen ze ruzie met Egbert van Groningen.
Dat is in 1226. Het lukt de bisschop Otto II van der Linde niet om beide heren de ruzie goed te laten maken. Heer Rudolf van Koevorden jaagt Egbert Groningen uit, maar deze weet op zijn beurt met bevriende Friezen heer Rudolf van Koevorden van zijn grondgebied te jagen. Niet lang daarna komt heer Rudolf van Koevorden terug met een leger Drenten om Groningen te belegeren. Omdat hij het niet meer weet vraagt burggraaf Egbert de bisschop om hulp.
Gevecht

In 1226 was de toestand zo slecht geworden voor bisschop Otto de II van der Lippe, dat hij met een leger naar het noorden trok om Rudolf van Coevorden een lesje te leren.